Un Itinerari d'Aprenentage és una Seqüència Didàctica organitzada a partir d’una sèrie de tasques (individuals i en grup) que l’alumnat realitza de manera autònoma i cooperativa, fins a elaborar un Producte Final. Els continguts d’aprenentatge, de diferents àrees/matèries, serveixen  per aprofundir en el treball de les actituds i habilitats de l’Estil.

En aquest espai hi trobareu

1. Una aplicació per poder fer les programacions dels IA, compartint un mateix model de graella de programació per facilitar la feina de transferència d'una escola a una altra i una PETITA GUIA per ajudar a elaborar aquestes programacions.

Per programar els Itineraris d'Aprenentatge, provisionalment trobareu una plantilla a Documents de Google. 

2.  Properament, tindrem un cercador d'IA, per poder buscar IA ja fets i classificats per cursos i temàtiques